modellbränsle

Att hitta modellbränsle är kanske inte så svårt, men när det gäller transporten hem blir det mer problematiskt. Dessa bränslen är omgivna av miljö- och säkerhetsföreskrifter, vilket innebär att man måste se till att det hämtas hem av en godkänd leverantör. Det är inte bara extremt brandfarligt utan även mycket giftigt och måste förvaras inlåst vid alla tillfällen. Säkerhetsföreskrifterna kring modellbränsle är rigorösa och innefattar såväl skyddshandskar som skyddsglasögon. Modellbränsle säljs i dunkar om fyra liter och måste hanteras varsamt.